Kostnadsersättningar

Samåkning ska ske för att reseersättning vid klubbrepresentation ska utgå.
Begäran om ersättning ska lämnas in senast 1 månad efter utlägget/resan gjorts.
Skicka ifylld blankett till kassören: kassor@boulegetingarna.se

Blankett kostnadsersättning 2024