Avgifter 2024

Nu är det dags att betala era avgifter för 2024.
För att ni ska ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara klubben tillhanda senast 2023-12-31.
Avgifterna är i huvudsak oförändrade, men för icke-medlemmar är terminsavgifterna ersatta av en årsavgift.
Samtliga avgifter hittar ni här: Avgifter 2024

Alla avgifter betalas till klubbens bankgiro 5721-1690. Vänligen skriv vad betalningen avser.